Zgłaszanie kredytów SBA do Biur Kredytowych

17 lutego 2021

Przez lata jednym z najczęściej wyszukiwanych tematów na stronie www.vitalfs.com było zgłaszanie pożyczek SBA do biur kredytowych.

W ostatnich miesiącach zainteresowanie tym tematem wzrosło jeszcze bardziej, ponieważ tak wiele małych firm otrzymało wsparcie ekonomiczne za pośrednictwem SBA podczas pandemii koronawirusa, korzystając z programów takich jak Program ochrony wypłat (PPP), pożyczki na wypadek szkód ekonomicznych i tradycyjne 7 a) pożyczki.

Jeśli jesteś pożyczkodawcą lub pożyczkobiorcą biznesowym i szukasz informacji, oto kilka ważnych informacji, o których należy pamiętać.

Zgłaszanie pożyczek SBA do agencji informacji kredytowej jest zawarte w wytycznych SBA.

Zgodnie ze standardową procedurą operacyjną SBA 50 57 (SOP 50 57), zgodnie z ustawą o poprawie windykacji należności z 1996 r., Pożyczkodawcy są zobowiązani do zgłaszania informacji odpowiednim agencjom sprawozdawczym za każdym razem, gdy udzielają kredytu za pośrednictwem pożyczki SBA. Powinni również rutynowo przekazywać informacje dotyczące czynności obsługowych, likwidacyjnych i odpisów przez cały cykl życia pożyczki.

Jest to zgłaszane przez pożyczkodawcę komercyjnym agencjom sprawozdawczości kredytowej, a nie osobistym agencjom sporządzającym sprawozdania kredytowe. Chociaż pożyczkobiorca musi osobiście poręczać pożyczkę, nie jest to odzwierciedlane w osobistym raporcie kredytowym.

W chwili pisania tego tekstu nie jest obecnie jasne, jakie są obowiązki w zakresie zgłaszania pożyczek PPP.

Jakie informacje muszą zgłaszać pożyczkodawcy?

Pożyczkodawca musi zgłosić pożyczkobiorców pożyczki objęte gwarancją SBA do komercyjnych agencji sporządzających sprawozdania kredytowe. Pożyczkodawca nie ma obowiązku zgłaszania poręczycieli pożyczek SBA.

Pożyczkodawca powinien podać nazwę, adres i NIP pożyczkobiorcy; kwotę, status i historię długu; a także agencję lub program, w ramach którego powstał dług.

Zgłaszanie historii transakcji pożyczek SBA do komercyjnych agencji informacji kredytowej daje innym wierzycielom powiadomienia o długach zaciągniętych przez małą firmę. Umożliwia innym instytucjom i firmom pożyczkowym poznanie całkowitego istniejącego zadłużenia firmy. Ponadto SBA zauważył, że właściciele firm ze świadomością kredytową są bardziej skłonni do płacenia na swoich kontach, jeśli wiedzą, że ich historia płatności zostanie zgłoszona agencjom kredytowym.

Gdzie zgłasza się pożyczkodawca?

Pożyczkodawca ma złożyć raport w co najmniej jednej agencji raportującej biura kredytów komercyjnych. Agencje te są liczne i każda instytucja może mieć preferowane zasoby sprawozdawcze.

VITAL zaleca następujące trzy agencje, ponieważ są one szanowane w branży i zapewniają dokładną, dokładną i aktualną dokumentację.

 • Dun and Bradstreet (D&B)
 • Equifax Small Business EnterpriseExperian SmartBusinessReports

  Kiedy pożyczkodawca zgłasza się?

  Pożyczkodawcy mają zgłaszać, kiedy pożyczka SBA jest wypłacana, a następnie co kwartał. Raportowanie jest wymagane przez cały cykl życia pożyczki poprzez czynności odpisowe.

  Ważna uwaga końcowa …. Ostatecznie zgłaszanie pożyczek przez SBA do biur kredytowych nie jest powszechną ani konsekwentną praktyką.

  Ponieważ regulatorzy nie wymagają od banków, aby banki zgłaszały inne kredyty komercyjne spoza SBA agencjom sprawozdawczym, wiele wspólnotowych instytucji pożyczkowych nie ma mechanizmu zgłaszania pożyczek komercyjnych, w tym pożyczek SBA. Ponieważ nie jest to wymagana ani powszechna praktyka, wielu pożyczkodawców nie zdaje sobie sprawy, że wymagają tego przepisy SBA. (Z drugiej strony sprawozdawczość dotycząca kredytów konsumenckich jest wymagana i regularnie raportowana).

  Podstawowa konsekwencja tego dla pożyczkodawcy wystąpiłaby, gdyby została poddana audytowi przez SBA. Niezgłoszenie pożyczek SBA będzie odnotowane jako „ustalenie audytu, co w istocie stanowi powoływanie się na wykroczenie. Chociaż zazwyczaj nie stanowiłoby to ryzyka dla gwarancji, jeśli jesteś pożyczkodawcą, który nie zgłaszał swoich pożyczek SBA do biur kredytowych, powinieneś zacząć teraz.

  Wszyscy pożyczkodawcy współpracujący z VITAL są powiadamiani o wymaganiach dotyczących raportowania SBA.

  Ponownie, jak zauważono wcześniej, wymogi sprawozdawcze dotyczące pożyczek PPP są nadal nieznane i mogą ulec zmianie w przyszłości.

  Jeśli jesteś pożyczkodawcą i szukasz więcej informacji na temat zgłaszania informacji do biur informacji kredytowej, pomocne mogą być poniższe zasoby udostępnione przez SBA.

  Referencje dotyczące sprawozdawczości kredytowej

  Jeśli jesteś pożyczkodawcą lub pożyczkobiorcą, który chce współpracować z firmą, która ma duże doświadczenie w udzielaniu pożyczek SBA, skontaktuj się z naszym zespołem, aby rozpocząć rozmowę o tym, jak możemy współpracować.

  Dowiedz się więcej o programach pożyczkowych SBA i USDA.

  Przedsiębiorcy: Pobierz nasz darmowy-book Źródła biznesu kapitału w czasie pandemii

  Zasubskrybuj VITAL Insights, aby otrzymywać artykuły edukacyjne, studia przypadków i pomocne zasoby.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy