Ważny pojęcie dla tysięcy emerytek urodzonych w 1953 roku