Prezydent Francji określa Unii warunek. W 1 sprawie chce zbliżyć się do Rosji