Burger King wynosi się do Kanady. "Jest to zgodne z agresywną strategią podatkową sieci"