Zasady i warunki

Ta strona internetowa i świadczone na niej usługi są przeznaczone dla pełnoletnich klientów, ponieważ firmy mogą być wykorzystane wyłącznie poprzez przesłanie formularza zamówienia, które zawiera autoryzowaną umowę między Konsumentem a Firmą. Jeśli jesteś osobą w podeszłym wieku, sugerujemy natychmiastowe opuszczenie witryny internetowej i nieskładanie zamówienia.

Złożenie zamówienia rutynowo potwierdza, że ​​zapoznałeś się, zrozumiałeś i zgodziłeś się być pewny w ugodzie prawnej, na którą składają się przedstawione tutaj Zwroty dostawców.

Korzystanie z naszej strony internetowej lub składanie zamówienia bez zapoznania się z naszymi wyrażeniami dotyczącymi usług będzie w pełni alternatywą dla Ciebie, a Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieznajomości postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.

Poufność

Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie wiedzy z 1998 r., w związku z czym wszelkie dane dotyczące konsumenta i jego odpowiednich informacji o kliencie mogą być również przekazywane stronom trzecim. Niemniej jednak, informacje konsumenckie są traktowane jako poufne iz tego powodu nie zostaną ujawnione żadnym trzecim uroczystościom, z wyjątkiem [naszych producentów / dostawców i], jeśli jest to wymagane prawem do podjęcia działań wobec odpowiednich władz. Kupujący mają prawo zażądać wglądu i kopii wszystkich przechowywanych przez nas Danych kupujących, pod warunkiem, że otrzymamy rozsądne powiadomienie o takiej prośbie. Kupujący są proszeni o zachowanie kopii wszelkiej literatury wydanej w związku z usługami naszych dostawców. W akceptowalnym miejscu będziemy przekazywać Konsumentowi stosowne pisemne informacje, materiały informacyjne lub kopie danych w ramach uzgodnionej umowy na korzyść każdej ze stron. Nie będziemy promować, udostępniać ani wynajmować Twoich prywatnych danych na żadne trzecie uroczystości ani wykorzystywać Twojego adresu e-mail do wysyłania niechcianej poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę firmę będą dotyczyły wyłącznie dostaw uzgodnionych dostawców i towarów.

Wykorzystanie witryny:

Poniższa lista danych jest automatycznie pobierana i zapisywana na naszych serwerach internetowych w dowolnym momencie, gdy ktoś korzysta z naszej witryny internetowej:

  • adres IP
  • System operacyjny i wersja
  • Przeglądarka internetowa i wersja
  • data i godzina dostępu
  • Lokalizacja (obszar, kraj, stan, metropolia)
  • średni czas trwania odwiedzin
  • Średnie odwiedziny na stronach

Dane te są zbierane za pośrednictwem plików cookie przeglądarki konsumenckiej w celu sprawdzenia zachowania Witryny z Klientami i zapewnienia im płynnego przeglądania stron internetowych. W przypadku, gdy nie chcesz, abyśmy pobierali takie podstawowe informacje, możesz wyłączyć pliki cookie w przeglądarce b

Powiadomienie o zmianach

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu, jak uzna to za stosowne, a dalsze korzystanie z lokalizacji będzie oznaczać akceptację wszelkich zmian w tych frazach. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w naszym zakresie ochrony prywatności, ogłosimy, że te modyfikacje zostały wprowadzone na naszej stronie głównej i na innych kluczowych stronach w naszej witrynie. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie korzystania z perspektyw naszej witryny internetowej web Informacje umożliwiające identyfikację osoby, osoby, których dotyczy ta modyfikacja, mogą otrzymać powiadomienie e-mailem lub pocztą tradycyjną. Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności zostaną opublikowane w naszej witrynie internetowej 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. Następnie sugeruje się, abyś codziennie ponownie uczył się tego twierdzenia

Te wyrażenia i okoliczności stanowią część Ugody między Klientem a nami. Twój dostęp do tej strony internetowej i / lub dążenie do rezerwacji lub Umowy oznacza zrozumienie, zgodę i akceptację Zastrzeżenia Odkryj oraz wszystkich Warunków i sytuacji zawartych w niniejszym dokumencie. Twoje ustawowe prawa kupującego pozostają nienaruszone.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy