Eksperci: Układ Rosji z Ukrainą wskazuje, że można poradzić osobiście z dyktatem Gazpromu