Pożyczki hipoteczne Jumbo: wytyczne i wymagania programu

17 lutego 2021

Istnieje solidny powód, dla którego słowo „jumbo jest używane do identyfikacji określonego rodzaju kredytu hipotecznego. Zwykle pożyczka typu jumbo jest ogromna w porównaniu do przeciętnej pożyczki mieszkaniowej. Z tego powodu duże pożyczki mają kilka specjalnych kryteriów, które odróżniają je od innych rodzajów pożyczek.

Co to jest pożyczka typu jumbo?

Wytyczne dotyczące limitu pożyczki Jumbo

Przede wszystkim czynnikiem wyróżniającym kredyt hipoteczny jako pożyczkę typu jumbo jest faktyczna kwota kredytu. W większości obszarów każda pożyczka hipoteczna powyżej 510 400 USD będzie kwalifikować się jako duża. Jest kilka obszarów o wysokich kosztach, takich jak Los Angeles i Nowy Jork, w których próg jest bliski 600 000 USD, ale w większości kraju obowiązuje praktyczna zasada 510 400 USD.

Uwaga: omawiamy wysokość kredytu hipotecznego, a nie cenę domu. Jeśli dana osoba kupi dom za cenę 600 000 USD i wpłaci 200 000 USD jako zaliczkę, sfinansuje tylko 400 000 USD, czyli poniżej oznaczenia Jumbo.

Zaliczka Jumbo, w tym 5% * Opcje zaliczki

Istnieje kilka różnych sposobów zakupu domu bez zaliczki lub z niewielką zaliczką. W przypadku tego typu scenariusza przychodzą na myśl zarówno pożyczka VA, jak i pożyczka FHA.

Jednak pożyczka typu jumbo zwykle wymaga dużej zaliczki. Zaliczka może wynosić od 10% do 20%, przy czym normą jest 20%. Niektórzy pożyczkodawcy wprowadzili opcję obniżenia o 5% . Ponieważ pożyczkobiorca finansuje ponad 80% wartości domu, będzie obowiązywał wymóg prywatnego ubezpieczenia hipotecznego. Oprócz prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego pożyczkodawca może mieć nieco bardziej restrykcyjne zasady zatwierdzania pożyczkobiorcy przy wpłacie tylko 5% zaliczki.

Brak Ciała Kierowniczego

Nie ma jednego organu zarządzającego pożyczkami Jumbo. Oznacza to, że każdy pożyczkodawca może opracować własny zestaw kryteriów zatwierdzania tych dużych pożyczek. Oznacza to również, że stopa i okres oferowany przez jednego pożyczkodawcę mogą bardzo różnić się od stawki innego pożyczkodawcy.

Inne rodzaje pożyczek podlegają różnym grupom. Na przykład, chociaż Veterans Administration nie oferuje kredytów mieszkaniowych, zapewnia zasady i wytyczne dotyczące kredytów mieszkaniowych VA. Kwalifikowane banki, spółdzielcze kasy pożyczkowe i kredytodawcy hipoteczni muszą składać pożyczki spełniające te wytyczne, aby uzyskać gwarancję VA w przypadku braku spłaty pożyczki.

Podobne okoliczności istnieją w przypadku pożyczek FHA, pożyczek na zakup nieruchomości wiejskich przez USDA oraz tradycyjnych pożyczek oferowanych przez Fannie Mae i Freddie Mac.

Stawki kredytów hipotecznych Jumbo

Pożyczki Jumbo są oferowane ze stałym i zmiennym oprocentowaniem. Porównując duże oprocentowanie kredytu hipotecznego z podobną pożyczką konwencjonalną lub rządową, okaże się, że pożyczka jumbo ma wyższą stopę procentową. Po raz kolejny jest to spowodowane ryzykiem. Pożyczkodawca podejmuje większe ryzyko, oferując większy kredyt i chce otrzymać rekompensatę w postaci wyższych odsetek.

Ogólne wytyczne dotyczące pożyczek Jumbo

Rodzaje nieruchomości

Ogólnie rzecz biorąc, duże pożyczki można wykorzystać do zakupu lub refinansowania następujących typów domów