Drastyczny wzrost zadłużenia Polaków. Rekordzista ma do oddania więcej niż 102 miliony