MM (miliony)

17 lutego 2021
Category: Celem Jest

Co to jest MM?

W finansach i rachunkowości Teoria rachunkowości finansowej Teoria rachunkowości finansowej wyjaśnia „dlaczego za rachunkowością – powody, dla których transakcje są raportowane w określony sposób. Ten przewodnik pomoże ci zrozumieć główne zasady teorii rachunkowości finansowej MM (lub małe „mm) oznacza, że ​​przedstawione jednostki liczb są w milionach . Cyfra łacińska M oznacza tysiące. Zatem MM jest tym samym, co napisanie „M pomnożone przez M, które jest równe „1000 razy 1000, co równa się 1 000 000 (milion). W tym przewodniku omówimy, jak należy używać notacji, a także alternatywne symbole używane w praktyce.

Przykład MM w sprawozdaniach finansowychCyfra łacińska MM jest często używana do określenia, że ​​jednostki używane do przedstawiania informacji (finansowe i niefinansowe) są w milionach. Poniższy przykład pokazuje, jak można przedstawić liczby w milionach.

Jak widać na powyższych liczbach, dochód netto Dochód netto Dochód netto jest kluczową pozycją nie tylko w rachunku zysków i strat, ale we wszystkich trzech podstawowych sprawozdaniach finansowych. Chociaż uzyskuje się go w rachunku zysków i strat, zysk netto jest również wykorzystywany zarówno w bilansie, jak i rachunku przepływów pieniężnych. a preferowane dywidendy są oznaczone jako miliony dolarów (miliony dolarów), akcje autoryzowane Akcje Co to jest akcja? Osoba, która jest właścicielem akcji spółki, nazywana jest udziałowcem i jest uprawniona do ubiegania się o część pozostałych aktywów i zysków firmy (w przypadku rozwiązania spółki). Terminy „akcje, „akcje i „kapitał własny są używane zamiennie. a akcje pozostające w obrocie są oznaczone jako mm (miliony akcji),i zysk na akcję (EPS) Zysk na akcję (EPS) Zysk na akcję (EPS) jest kluczowym miernikiem używanym do określenia części zysku spółki dla zwykłego akcjonariusza. Wskaźnik EPS mierzy zysk każdej akcji zwykłej oznaczony jako $ / akcję.

W tym przykładzie celowo wybraliśmy analizę zawierającą różne jednostki, takie jak dolary i akcje. Gdy analityk musi przedstawić różne rodzaje jednostek, zaleca się dodanie kolumny „jednostki, tak aby każda pozycja zawierała etykietę ułatwiającą odniesienie.

Przygotowując sprawozdania finansowe, księgowi zazwyczaj piszą notatkę u góry rachunku zysków i strat lub bilansu, mówiąc na przykład: „Wszystkie liczby są wyrażone w milionach dolarów.

Pobierz szablon Excela CFI, aby samodzielnie edytować liczby.

Alternatywne notacje do MMStosowanie dwóch m na oznaczenie milionów staje się coraz mniej powszechne. Często obecnie w finansach i księgowości analityk używa k do oznaczania tysięcy i M zapisanego wielkimi literami do oznaczania milionów.

Na przykład 100 000 x 10 = 1 mln USD

Poniższa tabela podsumowuje różne notacje, które możesz napotkać w biznesie.

Setki
Tysiące
Miliony
Miliardy
Pisemny setki dolarów tysiące dolarów miliony dolarów miliardy dolarów
0’s XXI wieku 000’s
łacina m mm
Nowoczesny k M b

Niestety nie ma spójnego podejścia do etykietowania jednostek. Najmniej niejednoznacznym podejściem jest po prostu zapisanie ich słowami, takimi jak „tysiące dolarów. Jest to metoda zalecana przez CFI, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień.

Dodatkowe zasobyDziękujemy za przeczytanie tego przewodnika po różnych dostępnych notacjach do prezentacji informacji finansowych i księgowych.

CFI jest oficjalnym globalnym dostawcą Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) TM Certyfikacja FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów pracujących dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, których celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą te dodatkowe zasoby CFI:

  • Analiza sprawozdań finansowych Analiza sprawozdań finansowych Jak przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych. Ten przewodnik nauczy Cię przeprowadzać analizę sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, w tym marż, wskaźników, wzrostu, płynności, dźwigni finansowej, stóp zwrotu i rentowności.
  • Jak zostać analitykiem finansowym. Jak postępować zgodnie z instrukcjami CFI, jak zdobyć wymarzoną pracę w finansach przedsiębiorstw. Przewodniki CFI dotyczące kariery w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, analizie kredytowej, FP&A, rachunkowości, skarbcu, bankowości detalicznej i innych stanowiskach analityków finansowych. Przewodniki obejmują nawiązywanie kontaktów, wskazówki dotyczące wznawiania i sposoby wyróżniania sięPrzewodnik po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i innychWszystkie zasoby księgowe Księgowość Rachunkowość to termin opisujący proces konsolidacji informacji finansowych, aby były jasne i zrozumiałe dla wszystkich

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy