Kwestionowanie błędów w raportach kredytowych

Kwestionowanie błędów w raportach kredytowych
16 października 2020
Category: Karty Kredytowej

Podziel się tą stroną

  • Facebook
  • Świergot
  • Połączone

Twój raport kredytowy zawiera informacje o tym, gdzie mieszkasz, jak płacisz rachunki oraz czy zostałeś pozwany, aresztowany lub złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości. Firmy sporządzające raporty kredytowe sprzedają informacje zawarte w raporcie wierzycielom, ubezpieczycielom, pracodawcom i innym firmom, które wykorzystują je do oceny wniosków o kredyt, ubezpieczenie, zatrudnienie lub wynajem domu. Federalna ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA) promuje dokładność i prywatność informacji w plikach krajowych firm raportujących.

Niektórzy doradcy finansowi i rzecznicy praw konsumentów sugerują okresowe przeglądanie raportu kredytowego. Czemu?

  • Ponieważ informacje, które zawiera, wpływają na to, czy możesz otrzymać pożyczkę – i ile będziesz musiał zapłacić, aby pożyczyć pieniądze.
  • Aby upewnić się, że informacje są dokładne, kompletne i aktualne przed złożeniem wniosku o pożyczkę na poważny zakup, taki jak dom lub samochód, wykupienie ubezpieczenia lub złożenie wniosku o pracę.
  • Aby chronić się przed kradzieżą tożsamości. Wtedy ktoś wykorzystuje Twoje dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego lub numer karty kredytowej – do popełnienia oszustwa. Złodzieje tożsamości mogą wykorzystać Twoje dane do otwarcia nowego konta karty kredytowej na Twoje nazwisko. Następnie, gdy nie opłacą rachunków, zaległe konto jest zgłaszane w raporcie kredytowym. Niedokładne informacje, takie jak te, mogą wpłynąć na twoją zdolność do uzyskania kredytu, ubezpieczenia, a nawet pracy.

Jak zamówić bezpłatny raport

Zmiana FCRA wymaga, aby każda z ogólnokrajowych firm zajmujących się raportowaniem kredytowym – Equifax, Experian i TransUnion – dostarczała bezpłatną kopię raportu kredytowego, na żądanie, raz na 12 miesięcy.

Trzy ogólnokrajowe firmy zajmujące się sprawozdawczością kredytową utworzyły jedną stronę internetową, bezpłatny numer telefonu i adres pocztowy, za pośrednictwem których można zamówić bezpłatny raport roczny. Aby złożyć zamówienie, odwiedź witrynę Annualcreditreport.com, zadzwoń pod numer 1-877-322-8228 lub wypełnij formularz wniosku o roczny raport kredytowy i wyślij go pocztą na adres:

Nie należy indywidualnie kontaktować się z trzema krajowymi firmami zajmującymi się sprawozdawczością kredytową.

Możesz zamówić swoje raporty w każdej z trzech ogólnokrajowych firm zajmujących się sprawozdawczością kredytową w tym samym czasie lub możesz zamówić tylko w jednej lub dwóch. FCRA umożliwia zamówienie jednego bezpłatnego egzemplarza w każdej z ogólnokrajowych firm zajmujących się raportowaniem kredytowym co 12 miesięcy.

Musisz podać swoje imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego i datę urodzenia. Jeśli przeprowadziłeś się w ciągu ostatnich dwóch lat, być może będziesz musiał podać swój poprzedni adres. Aby zachować bezpieczeństwo Twoich akt, każda ogólnokrajowa firma sporządzająca raporty kredytowe może poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które znasz tylko Ty, np. Wysokość miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego. Każda firma może poprosić Cię o podanie innych informacji, ponieważ informacje zawarte w Twoich aktach mogą pochodzić z różnych źródeł.

Inne sytuacje, w których możesz kwalifikować się do bezpłatnego raportu

Masz również prawo do bezpłatnego raportu, jeśli firma podejmie wobec Ciebie niekorzystne działania, takie jak odrzucenie Twojego wniosku o kredyt, ubezpieczenie lub zatrudnienie, na podstawie informacji zawartych w Twoim zgłoszeniu. Musisz poprosić o raport w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o działaniu. Zawiadomienie zawiera nazwę, adres i numer telefonu firmy sporządzającej raporty kredytowe.

Masz również prawo do jednego bezpłatnego raportu w ciągu roku, jeśli jesteś bezrobotny i planujesz szukać pracy w ciągu 60 dni; jeśli jesteś na zasiłku; lub jeśli zgłoszenie jest niedokładne z powodu oszustwa, w tym kradzieży tożsamości.

W przeciwnym razie firma sporządzająca raporty kredytowe może naliczyć rozsądną kwotę za kolejną kopię raportu w ciągu 12 miesięcy. Aby kupić kopię raportu, skontaktuj się z trzema firmami zajmującymi się raportami kredytowymi:

Poprawianie błędów

Zgodnie z FCRA zarówno firma raportująca informacje kredytowe, jak i dostawca informacji (to znaczy osoba, firma lub organizacja, która przekazuje informacje o Tobie firmie zajmującej się raportowaniem kredytowym) są odpowiedzialni za poprawianie niedokładnych lub niekompletnych informacji w Twoim raporcie. Aby skorzystać ze wszystkich praw wynikających z tego prawa, skontaktuj się z firmą raportującą informacje kredytowe i dostawcą informacji.

Krok pierwszy

Poinformuj pisemnie firmę sporządzającą informacje kredytowe, jakie informacje uważasz za niedokładne. Skorzystaj z naszego przykładowego listu w sprawie sporu. Dołącz kopie (NIE oryginały) dokumentów potwierdzających Twoje stanowisko. Oprócz podania pełnego imienia i nazwiska oraz adresu, list powinien wyraźnie określać każdą pozycję w zgłoszeniu, z którym się sprzeciwiasz, przedstawiać fakty i wyjaśniać, dlaczego kwestionujesz informacje, a także prosić o ich usunięcie lub poprawienie. Możesz załączyć kopię swojego raportu z zakreślonymi przedmiotami. Wyślij swój list listem poleconym z „żądanym potwierdzeniem odbioru”, abyś mógł udokumentować, co otrzymała firma sporządzająca raporty kredytowe. Zachowaj kopie pisma w sprawie sporu i załączników.

Firmy sporządzające sprawozdania kredytowe muszą zbadać przedmiotowe elementy – zwykle w ciągu 30 dni – chyba że uznają Twój spór za niepoważny. Muszą również przekazać wszystkie istotne dane, które podasz na temat nieścisłości, organizacji, która dostarczyła informacje. Po otrzymaniu przez dostawcę informacji zawiadomienia o sporze od firmy sporządzającej sprawozdania kredytowe, musi on zbadać, przejrzeć odpowiednie informacje i przekazać wyniki firmie sporządzającej raporty kredytowe. Jeśli dostawca informacji stwierdzi, że kwestionowane informacje są niedokładne, musi powiadomić wszystkie trzy ogólnokrajowe firmy zajmujące się sprawozdawczością kredytową, aby mogły poprawić informacje w pliku.

Po zakończeniu dochodzenia firma sporządzająca sprawozdania kredytowe musi przekazać wyniki na piśmie oraz bezpłatną kopię raportu, jeśli spór doprowadzi do zmiany. Ten bezpłatny raport nie jest liczony jako bezpłatny raport roczny. Jeśli pozycja zostanie zmieniona lub usunięta, firma raportująca informacje kredytowe nie może ponownie umieścić kwestionowanych informacji w Twoim pliku, chyba że dostawca informacji potwierdzi, że są one dokładne i kompletne. Firma sporządzająca raporty kredytowe musi również przesłać pisemne powiadomienie zawierające imię i nazwisko, adres i numer telefonu dostawcy informacji.

Jeśli o to poprosisz, firma sporządzająca raporty kredytowe musi wysłać zawiadomienia o wszelkich korektach do każdego, kto otrzymał Twój raport w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Możesz poprosić o wysłanie poprawionej kopii raportu do każdego, kto otrzymał kopię w ciągu ostatnich dwóch lat w celach związanych z zatrudnieniem.

Jeśli dochodzenie nie rozwiąże sporu z firmą zajmującą się raportami kredytowymi, możesz poprosić o dołączenie oświadczenia o sporze do akt i przyszłych raportów. Możesz również poprosić firmę sporządzającą raporty kredytowe o dostarczenie wyciągu każdemu, kto otrzymał kopię Twojego raportu w niedawnej przeszłości. Możesz spodziewać się opłaty za tę usługę.

Krok drugi

Poinformuj pisemnie dostawcę informacji (to znaczy osobę, firmę lub organizację, która przekazuje informacje o Tobie firmie sporządzającej raporty kredytowe), że kwestionujesz pozycję w raporcie kredytowym. Skorzystaj z tego przykładowego listu w sprawie sporu. Dołącz kopie (NIE oryginały) dokumentów potwierdzających Twoje stanowisko. Jeśli dostawca podał adres w raporcie kredytowym, wyślij list na ten adres. Jeśli nie ma adresu, skontaktuj się z dostawcą i poproś o prawidłowy adres do wysłania listu. Jeśli dostawca informacji nie poda Ci adresu, możesz wysłać swój list na dowolny adres firmy tego dostawcy.

Jeśli dostawca nadal zgłasza kwestionowany przedmiot do firmy sporządzającej raporty kredytowe, musi powiadomić tę firmę o sporze. A jeśli masz rację – to znaczy jeśli zakwestionowane informacje okażą się niedokładne lub niekompletne – dostawca informacji musi poinformować firmę sporządzającą sprawozdania kredytowe, aby zaktualizowała lub usunęła pozycję.

O Twoim pliku

Twój plik kredytowy może nie odzwierciedlać wszystkich kont kredytowych. Chociaż większość krajowych domów towarowych i rachunków bankowych uniwersalnych kart kredytowych będzie uwzględnionych w Twoim pliku, nie wszyscy wierzyciele dostarczają informacje firmom sporządzającym sprawozdania kredytowe: niektórzy lokalni sprzedawcy detaliczni, spółdzielcze kasy pożyczkowe, firmy zajmujące się podróżami, rozrywką i kartami benzynowymi należą do wierzycieli, którzy nie.

Jeśli negatywne informacje w Twoim zgłoszeniu są prawdziwe, tylko upływ czasu może zapewnić ich usunięcie. Firma sporządzająca sprawozdania kredytowe może przekazywać najdokładniejsze negatywne informacje przez siedem lat, a informacje o upadłości przez 10 lat. Informacje o nieopłaconym orzeczeniu przeciwko tobie można zgłaszać przez siedem lat lub do upływu terminu przedawnienia, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Nie ma ograniczeń czasowych na zgłaszanie: informacji o wyrokach skazujących; informacje zgłoszone w odpowiedzi na Twoje podanie o pracę, która kosztuje ponad 75 000 USD rocznie; oraz informacje zgłoszone, ponieważ złożyłeś wniosek o kredyt lub ubezpieczenie na życie o wartości ponad 150 000 USD. Istnieje standardowa metoda obliczania siedmioletniego okresu sprawozdawczego. Generalnie okres ten biegnie od dnia, w którym miało miejsce wydarzenie.

Ten artykuł był wcześniej dostępny jako Jak kwestionować błędy w raporcie kredytowym .

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy