Jakie są kwalifikacje do kredytu zarobkowego?

17 lutego 2021
Category: Musisz Mieć

Jakie są kwalifikacje kredytu zarobkowego w 2020 i 2021 roku?

Kredyt dochodowy jest jednym z najcenniejszych kredytów dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach. Aby się o nią ubiegać, musisz złożyć zeznanie podatkowe, nawet jeśli niekoniecznie jesteś winien cokolwiek w postaci podatków.

W grę wchodzi wiele kwalifikacji. Jeśli zgłaszasz roszczenie, oto co musisz wiedzieć.

Spis treści

Co to jest kredyt dochodowy (EIC)?

EIC to rodzaj ulgi podatkowej, z której mogą ubiegać się podatnicy otrzymujący niskie lub umiarkowane wynagrodzenie. W roku podatkowym kredyt będzie wart maksymalnie 6557 USD.

Jest to ulga podatkowa, a nie ulga podatkowa, więc EIC zmniejszy kwotę podatku, który jesteś winien bezpośrednio, a nie dochód podlegający opodatkowaniu.

Filozofia EIC polega na przeciwdziałaniu podatkom na ubezpieczenie społeczne płaconym przez podatników mniejszymi środkami.

Czy zakwalifikujesz się do EIC?

Do EIC dołączono szereg kwalifikacji, ale są one dość łatwe do zrozumienia. Jeśli spełniasz poniższe wymagania, będziesz mógł ubiegać się o EIC:

 • Twój status zgłoszenia musi być singlem lub żonaty, ale składasz wniosek wspólnie.
 • Musisz mieć formę dochodu uzyskanego z pracy lub pracy na własny rachunek.Nie możesz zarobić więcej niż 3650 $ dochodu z inwestycji.Nie możesz złożyć formularza 2555 lub 2555-EZ, które są przeznaczone dla osób ubiegających się o dochód uzyskany za granicą i wykluczenia.Jeśli jednak jesteś członkiem wojska lub duchowieństwa, obowiązują specjalne zasady. Dodatkowo istnieją specjalne zasady dla osób niepełnosprawnych i osób, które mają dzieci niepełnosprawne.

  Jakie są skorygowane limity dochodu brutto dla EIC?

  Skorygowane limity dochodu brutto zależą od statusu zgłoszenia i liczby kwalifikujących się dzieci.

  W przypadku pojedynczych filtrów limity tabeli to:

  0 dzieci – 15.820 $

  Jedno dziecko – 41756 $

  Dwoje dzieci – 47440 USD

  Troje lub więcej dzieci – 50 594 $

  Dla podatników pozostających w związku małżeńskim i rozliczających się wspólnie limity są następujące:

  0 dzieci – 21 710 USD

  Jedno dziecko – 47,646 $

  Dwoje dzieci – 53,330 $

  Troje lub więcej dzieci – 56 844 $

  Liczba dzieci wpłynie również na maksymalną kwotę kredytu dla EIC. Możesz ubiegać się o pełne 6660 $ tylko wtedy, gdy masz troje lub więcej kwalifikujących się dzieci. Jeśli nie masz dzieci, maksymalna kwota wynosi 538 USD.

  Maksymalne limity to odpowiednio 3584 USD i 5920 USD na jedno i dwoje kwalifikujących się dzieci.

  Jakie są zasady dotyczące kwalifikujących się dzieci?

  Twoje dziecko musi kwalifikować się, aby kwalifikować się do celów EIC. Następujące kryteria muszą być spełnione:

  • Twoje dziecko musi mieć numer ubezpieczenia społecznego.
  • Musisz mieć związek z dzieckiem, niezależnie od tego, czy jest ono Twoim biologicznym dzieckiem, wnukiem, dzieckiem adoptowanym, czy pasierbem.Pod koniec roku podatkowego dziecko musi mieć mniej niż 19 lat. Może mieć mniej niż 24 lata, jeśli studiuje w pełnym wymiarze godzin.Nie ma ograniczeń wiekowych, jeśli dziecko kwalifikuje się jako całkowicie i trwale niepełnosprawne.Dziecko musi mieszkać z tobą lub współmałżonkiem w USA przez co najmniej sześć miesięcy w roku.Twoje dziecko nie zostało złożone przez innego podatnika.Jeśli masz jakieś wydatki na opiekę nad dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, będzie to również miało znaczenie.Jak ubiegać się o kartę EIC?

   Musisz złożyć zeznanie podatkowe w rządzie federalnym, aby ubiegać się o EIC. Będziesz także musiał wypełnić i załączyć harmonogram EIC do zeznania podatkowego. W harmonogramie EIC wprowadzisz informacje dotyczące kwalifikujących się dzieci.

   Składanie zeznań podatkowych online zawiera wskazówki, które pomogą Ci dowiedzieć się i ubiegać się o EIC . Oprogramowanie podatkowe wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie, identyfikując ulgi podatkowe, umieszczając liczby w odpowiednich formularzach, a następnie obliczając, jak duży będzie Twój kredyt.

   Wreszcie, czy poprzedni wniosek o kartę EIC został odrzucony? Jeśli uważasz, że to pomyłka, możesz odwołać się za pośrednictwem formularza 8862.

   Biorąc pod uwagę tak cenny kredyt, warto przejść do kalkulatora kredytu zarobkowego, aby dowiedzieć się, do czego możesz się kwalifikować, składając podatki na początku roku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy