Jak napisać list o potrzebie kredytu hipotecznego

17 lutego 2021

Jeśli właściciel domu będzie musiał zmodyfikować swój kredyt hipoteczny, najprawdopodobniej zostanie poproszony o list w sprawie trudności z kredytem hipotecznym. Ten list będzie zawierał szczegółowe informacje na temat problemów finansowych właściciela domu, które spowodowały, że nie jest on w stanie spłacać miesięcznych rat kredytu hipotecznego.

Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić właściciel domu, jest skontaktowanie się z pożyczkodawcą i sprawdzenie, czy istnieją jakieś procedury, których należy przestrzegać, aby ubiegać się o modyfikację kredytu. Ważne jest, aby postępować zgodnie ze wszystkimi procedurami, ponieważ jeśli nie będą one przestrzegane, istnieje duża szansa, że ​​pożyczkodawca zignoruje prośbę.

Właściciel domu musi również poznać kwalifikujące się trudności, które są rozpoznawane przez pożyczkodawcę. Nie wszystkie przyczyny trudności finansowych kwalifikują się jako prawdziwe trudności finansowe. Na przykład, jeśli właściciel domu stracił wszystkich swoich oszczędności, kiedy odwiedziłem Las Vegas, to nie będzie uznany za kwalifikowalny trudności, o ile nie zostały zdiagnozowane uzależnienie i są leczone za to.Oprócz autentyczności trudności musiały także spowodować, że właściciel domu nie był w stanie spłacić swojego kredytu hipotecznego. Istnieje wiele prawdziwych trudności. Oto kilka najczęściej występujących:

Utrata pracy lub przeniesienie

Zmniejszenie dochodów z powodu utraty nadgodzin lub obniżenia wynagrodzenia

Firma, która upadła z powodu spowolnienia gospodarczego

Separacja lub rozwód

Koszt posiadania innej osoby na utrzymaniu, np. Noworodka lub adopcji

Śmierć dochód-najemny, który pomaga dokonać płatności

nagły wzrost stopy odsetek od kredytów hipotecznych o regulowanej szybkości

nieoczekiwane rachunki medyczne z powodu choroby lub urazu

służby wojskowej

Hazard przez płacy najemny, który jest obecnie w trakcie leczenia

a żywiciela zostaje uwięziony

Urzędnik ds. Pożyczki, który czyta listy dotyczące trudności, musi otrzymać określone informacje, aby zatwierdzić modyfikację pożyczki. Będą szukać:

Co spowodowało trudności finansowe

Określona data lub zakres dat, w których wystąpiły trudności

Czy trudności są tymczasowe czy trwałe – tymczasowe trudności to często utrata pracy lub nadmierne rachunki za leczenie. Trwałymi trudnościami byłaby śmierć osoby najemnej lub rozwód

Czy właściciel domu poważnie myśli o utrzymaniu domu

Liczba miesięcy, przez które właściciel domu ma zaległości w płatnościach i całkowita kwota niedoboru

Czy właściciel domu może sobie pozwolić płatności, na ile mogą sobie pozwolić miesięcznie

Jeśli właściciel domu robi coś konkretnego, aby odzyskać równowagę finansową. Na przykład, czy ograniczają wydatki lub sprzedają aktywa

Poniżej znajdują się przykładowe listy dotyczące trudności dla pożyczkodawcy hipotecznego. Powinien być napisany formalnym listem biznesowym i przesłany listem poleconym.Przykład 1 – Pismo o trudnościach dla pożyczkodawcy hipotecznego

Nazwa właściciela domu

Adres zamieszkania –

miasto, stan, kod pocztowy właściciela domu

Imię i nazwisko urzędnika ds. Pożyczki

Nazwa instytucji pożyczkowej

Adres instytucji pożyczkowej

Miasto, stan, kod pocztowy

RE: Poproś o zmianę mojego kredytu hipotecznego z powodu trudności finansowych

Szanowne nazwisko urzędnika ds. Pożyczek:

Piszę z prośbą o zmianę mojego kredytu hipotecznego. Jestem klientem Twojego banku od 20 lat i do niedawna zawsze spłacałem kredyt hipoteczny na czas. Mam trzy miesiące zaległości w spłacie kredytu hipotecznego w wysokości AMOUNT miesięcznie. Całkowita kwota mojej pożyczki to KWOTA.

Powodem, dla którego nie dokonywałem płatności przez ostatnie trzy miesiące, jest to, że mój mąż miał wypadek samochodowy i musiał być hospitalizowany przez dwa tygodnie. Kiedy wrócił do domu, musiałem rzucić pracę, aby opiekować się nim, dopóki nie mógł się wykąpać i ubrać.

Wykorzystaliśmy nasze oszczędności, aby opłacić niespodziewane rachunki medyczne. Załączam kopię rachunku szpitalnego zawierającego koszty leczenia, lekarstw i lekarza.

Znowu podjąłem pracę i zatrudniłem prawnika do spraw obrażeń ciała, który jest gotów wystąpić z roszczeniem za mojego męża do firmy ubezpieczeniowej osoby, która spowodowała wypadek z powodu niedbałej jazdy. Wierzę, że nasza sytuacja finansowa wróci do normy za około sześć miesięcy.

Bardzo chcemy pozostać w domu i mamy zamiar kontynuować normalne płatności tak szybko, jak to możliwe. Chciałbym zażądać zmniejszenia płatności o połowę za następne sześć miesięcy, począwszy od teraz DATE, a kończąc na DATE.

Chciałbym również prosić o wybaczenie minionych trzech miesięcy. DATE ponownie zaczniemy dokonywać regularnych wpłat. Będę przestrzegać wszelkich środków, które zaproponujesz, aby pomóc mi w utrzymaniu domu.

Dziękuję za poświęcenie czasu na rozważenie mojej prośby. Jeśli masz jakieś pytania, można się ze mną skontaktować pod numerem telefonu lub adresem e-mail.

Z poważaniem

Podpis właściciela domu

Wydrukowane nazwisko właściciela domu

Lista załączników: Papier medyczny

Przykład 2 – Pismo o trudnościach dla pożyczkodawcy hipotecznego

Nazwa pożyczkobiorcy

Adres pożyczkobiorcy

Miasto, stan, kod pocztowy

Imię i nazwisko urzędnika ds. Pożyczki

Nazwa instytucji pożyczkowej

Adres instytucji pożyczkowej

Miasto, stan, kod pocztowy

RE: Poproś o zmianę mojego kredytu hipotecznego z powodu trudności finansowych

Szanowne nazwisko urzędnika ds. Pożyczek:

Pismo to jest formalną prośbą o zmianę mojego kredytu hipotecznego. Zalegałem z płatnościami przez ostatnie trzy miesiące, ponieważ moja żona, Imię Żony, straciła pracę, co zmniejszyło nasze dochody o połowę. Ostatnią płatność dokonałem DATE.

Z całego serca chcę zachować swój dom i dokonywać regularnych płatności, ale w tej chwili wymagam pewnych modyfikacji warunków kredytu. Proszę o zmniejszenie miesięcznych płatności i umorzenie zaległych płatności lub ich dokapitalizowanie, abym mógł nadrobić zaległości i zapobiec zaległościom w przyszłości.

Byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli wspólnie znaleźć sposób na znormalizowanie moich spłat kredytu hipotecznego. Zamierzam w pełni spłacić swój dług, ale potrzebuję pomocy, dopóki żona nie znajdzie innej pracy, a nasza sytuacja finansowa znów się ustabilizuje. Obecnie ma dwie możliwe oferty pracy, a wyniki poznają w przyszłym miesiącu.

Przepraszam za zaleganie z płatnościami, ale jak widzisz, było to poza moją kontrolą.

Jeśli masz dodatkowe pytania, można się ze mną skontaktować pod numerem telefonu lub adresem e-mail. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się, aby uzgodnić warunki modyfikacji kredytu.

Z poważaniem

Podpis Kredytobiorcy

wydrukowanym nazwiskiem kredytobiorcy przez Andre BradleyWe use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy