Grzegorz Bierecki twierdzi, iż "nie miał wiedzy" o zakładaniu lokat w Getin Banku