Precedensowy osąd Krajowej Izby Odwoławczej. Ogromne konsekwencje dla rynku