GUS: eksport w górę o 5, 8 proc., import na temat 3, 9 proc. Dane po trzech kwartałach 2016 r.