Dziwne relacje polsko-duńskie. W tle spór na Bałtyku