Dlaczego dywersyfikacja ma znaczenie

Dlaczego dywersyfikacja ma znaczenie
16 października 2020
Category: Jeśli Masz

Jest to jeden ze sposobów zrównoważenia ryzyka i zysku w portfelu inwestycyjnym poprzez dywersyfikację aktywów.

 • Początkujący
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Fundusze inwestycyjne
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjne
 • Zmienność rynku
 • Rynki
 • Strategie portfelowe
 • Przejście na emeryturę
 • Sektory i branże
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze rynku pieniężnego
 • Więzy
 • Dyby
 • O stałym dochodzie
 • Renty
 • Konta emerytalne
 • Narzędzia emerytalne
 • Akcje międzynarodowe
 • Fundusze alokacyjne
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjne
 • Zmienność rynku
 • Rynki
 • Strategie portfelowe
 • Przejście na emeryturę
 • Sektory i branże
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze rynku pieniężnego
 • Więzy
 • Dyby
 • O stałym dochodzie
 • Renty
 • Konta emerytalne
 • Narzędzia emerytalne
 • Akcje międzynarodowe
 • Fundusze alokacyjne
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjne
 • Zmienność rynku
 • Rynki
 • Strategie portfelowe
 • Przejście na emeryturę
 • Sektory i branże
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze rynku pieniężnego
 • Więzy
 • Dyby
 • O stałym dochodzie
 • Renty
 • Konta emerytalne
 • Narzędzia emerytalne
 • Akcje międzynarodowe
 • Fundusze alokacyjne
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjne
 • Zmienność rynku
 • Rynki
 • Strategie portfelowe
 • Przejście na emeryturę
 • Sektory i branże
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze rynku pieniężnego
 • Więzy
 • Dyby
 • O stałym dochodzie
 • Renty
 • Konta emerytalne
 • Narzędzia emerytalne
 • Akcje międzynarodowe
 • Fundusze alokacyjne
 • Spostrzeżenia ekonomiczne
 • Strategie inwestycyjne
 • Zmienność rynku
 • Rynki
 • Strategie portfelowe
 • Przejście na emeryturę
 • Sektory i branże
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze rynku pieniężnego
 • Więzy
 • Dyby
 • O stałym dochodzie
 • Renty
 • Konta emerytalne
 • Narzędzia emerytalne
 • Akcje międzynarodowe
 • Fundusze alokacyjne

Dywersyfikacja to praktyka polegająca na rozłożeniu inwestycji w taki sposób, aby ograniczyć ekspozycję na jeden rodzaj aktywów. Ta praktyka ma na celu zmniejszenie zmienności twojego portfela w czasie.

Jednym z kluczy do skutecznego inwestowania jest nauczenie się, jak zrównoważyć poziom komfortu z ryzykiem w horyzoncie czasowym. Inwestuj zbyt ostrożnie w swoje gniazdo emerytalne w młodym wieku, a ryzykujesz, że tempo wzrostu Twoich inwestycji nie nadąży za inflacją. I odwrotnie, jeśli inwestujesz zbyt agresywnie, gdy jesteś starszy, możesz wystawić swoje oszczędności na zmienność rynkową, co może obniżyć wartość Twoich aktywów w wieku, w którym masz mniejsze możliwości odzyskania strat.

Jednym ze sposobów zrównoważenia ryzyka i zysku w portfelu inwestycyjnym jest dywersyfikacja aktywów. Ta strategia ma wiele złożonych iteracji, ale u jej podstaw leży prosty pomysł, aby rozłożyć portfel na kilka klas aktywów. Dywersyfikacja może pomóc złagodzić ryzyko i zmienność portfela, potencjalnie zmniejszając liczbę i nasilenie wzlotów i upadków żołądka. Pamiętaj, dywersyfikacja nie zapewnia zysku ani gwarancji przed stratą.

Cztery główne elementy zdywersyfikowanego portfela

Zapasy krajowe

Akcje stanowią najbardziej agresywną część Twojego portfela i dają szansę na wyższy wzrost w dłuższej perspektywie. Jednak ten większy potencjał wzrostu niesie ze sobą większe ryzyko, zwłaszcza w krótkim okresie. Ponieważ akcje są generalnie bardziej zmienne niż inne rodzaje aktywów, inwestycja w akcje może być warta mniej, jeśli i kiedy zdecydujesz się je sprzedać.

Więzy

Większość obligacji zapewnia regularne dochody z odsetek i ogólnie uważa się, że są mniej zmienne niż akcje. Mogą również działać jako amortyzator przed nieprzewidywalnymi wzrostami i spadkami na giełdzie, ponieważ często zachowują się inaczej niż akcje. Inwestorzy, którzy bardziej koncentrują się na bezpieczeństwie niż na wzroście, często preferują obligacje skarbowe USA lub inne wysokiej jakości obligacje, jednocześnie zmniejszając swoją ekspozycję na akcje. Tacy inwestorzy być może będą musieli zaakceptować niższe długoterminowe zyski, ponieważ wiele obligacji – zwłaszcza obligacji wysokiej jakości – generalnie nie oferuje zysków tak wysokich jak akcje w perspektywie długoterminowej. Należy jednak pamiętać, że niektóre inwestycje o stałym dochodzie, takie jak obligacje o wysokiej rentowności i niektóre obligacje międzynarodowe, mogą oferować znacznie wyższe zyski, aczkolwiek z większym ryzykiem.

krótkoterminowe inwestycje

Należą do nich fundusze rynku pieniężnego i krótkoterminowe płyty CD (certyfikaty depozytowe). Fundusze rynku pieniężnego to konserwatywne inwestycje, które zapewniają stabilność i łatwy dostęp do Twoich pieniędzy, idealne dla tych, którzy chcą zachować kapitał. W zamian za ten poziom bezpieczeństwa fundusze rynku pieniężnego zapewniają zwykle niższe zyski niż fundusze obligacyjne lub pojedyncze obligacje. Chociaż fundusze rynku pieniężnego są uważane za bezpieczniejsze i bardziej konserwatywne, nie są one jednak ubezpieczone ani gwarantowane przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), tak jak wiele płyt CD. fundusze rynku pieniężnego.

* Możesz stracić pieniądze, inwestując w fundusz rynku pieniężnego. Chociaż fundusz stara się zachować wartość Twojej inwestycji na poziomie 1,00 USD za akcję, nie może tego zagwarantować. Fundusz może nałożyć opłatę za sprzedaż twoich akcji lub może tymczasowo zawiesić twoją zdolność do ich sprzedaży, jeżeli płynność Funduszu spadnie poniżej wymaganych minimów z powodu warunków rynkowych lub innych czynników. Inwestycja w fundusz nie jest ubezpieczona ani gwarantowana przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów ani żadną inną agencję rządową. Fidelity Investments i jej podmioty stowarzyszone, sponsor funduszu, nie mają prawnego obowiązku zapewnienia wsparcia finansowego funduszowi i nie należy oczekiwać, że sponsor udzieli finansowego wsparcia funduszowi w dowolnym momencie.

Akcje międzynarodowe

Akcje emitowane przez firmy spoza USA często zachowują się inaczej niż ich amerykańskie odpowiedniki, zapewniając ekspozycję na okazje, których nie oferują amerykańskie papiery wartościowe. Jeśli szukasz inwestycji, które oferują zarówno wyższe potencjalne zwroty, jak i większe ryzyko, możesz rozważyć dodanie do swojego portfela akcji zagranicznych.

Dodatkowe elementy zdywersyfikowanego portfela

Fundusze sektorowe

Choć inwestują w akcje, fundusze sektorowe, jak sama nazwa wskazuje, koncentrują się na określonym segmencie gospodarki. Mogą być cennymi narzędziami dla inwestorów poszukujących możliwości na różnych etapach cyklu gospodarczego.

Fundusze towarowe

Chociaż tylko najbardziej doświadczeni inwestorzy powinni inwestować w surowce, dodanie do twojego portfela funduszy akcyjnych, które koncentrują się na branżach intensywnie korzystających z surowców – takich jak ropa i gaz, górnictwo i zasoby naturalne – może zapewnić dobre zabezpieczenie przed inflacją.

Fundusze nieruchomości

Fundusze nieruchomości, w tym fundusze inwestycyjne (REIT), mogą również odegrać rolę w dywersyfikacji Twojego portfela i zapewnieniu pewnej ochrony przed ryzykiem inflacji.

Fundusze alokacji aktywów

Inwestorom, którzy nie mają czasu lub wiedzy, aby zbudować zdywersyfikowany portfel, fundusze alokacji aktywów mogą służyć jako skuteczna strategia jednego funduszu. Fidelity zarządza wieloma różnymi rodzajami tych funduszy, w tym funduszami zarządzanymi do określonej daty docelowej, funduszami zarządzanymi w celu utrzymania określonej alokacji aktywów, funduszami zarządzanymi w celu generowania dochodu oraz funduszami zarządzanymi w oczekiwaniu na określone wyniki, takie jak inflacja.

Jak dywersyfikacja może pomóc zmniejszyć wpływ zmienności rynku

Głównym celem dywersyfikacji nie jest maksymalizacja zwrotów. Jego głównym celem jest ograniczenie wpływu zmienności na portfel. Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję, spójrz na poniższe wykresy, które przedstawiają hipotetyczne portfele z różnymi alokacjami aktywów. Odnotowano średni roczny zwrot z każdego portfela od 1926 do 2015 roku, w tym reinwestowane dywidendy i inne zyski, podobnie jak najlepsze i najgorsze zwroty z 20 lat.

Najbardziej agresywny przedstawiony portfel obejmuje 60% akcji krajowych, 25% akcji międzynarodowych i 15% obligacji: jego średni roczny zwrot wyniósł 9,65%. Jego najlepszy zwrot w ciągu 12 miesięcy wyniósł 136%, a najgorszy zwrot w ciągu 12 miesięcy straciłby prawie 61%. To prawdopodobnie zbyt duża zmienność, aby większość inwestorów mogła znieść.

Nieznaczna zmiana alokacji aktywów zawęziła jednak zakres tych wahań, nie tracąc zbytnio na długoterminowych wynikach. Na przykład portfel z alokacją 49% akcji krajowych, 21% akcji międzynarodowych, 25% obligacji i 5% inwestycji krótkoterminowych wygenerowałby średni roczny zwrot w wysokości prawie 9% w tym samym okresie, choć z węższym przedziałem skrajności na wysokim i niskim końcu. Jak widać, patrząc na inne alokacje aktywów, dodanie większej liczby inwestycji o stałym dochodzie do portfela nieznacznie zmniejszy nasze oczekiwania dotyczące długoterminowych zwrotów, ale może znacznie zmniejszyć wpływ zmienności rynku. Jest to kompromis, który wielu inwestorów uważa za warty zachodu, zwłaszcza w miarę starzenia się i awersji do ryzyka.

Wpływ alokacji aktywów na długoterminowe wyniki i krótkoterminową zmienność

Uwzględnianie czasu w strategii dywersyfikacji

Ludzie są przyzwyczajeni do myślenia o swoich oszczędnościach w kategoriach celów: emerytura, studia, zaliczka lub wakacje. Ale kiedy budujesz alokację aktywów i zarządzasz nią – niezależnie od celu, do którego dążysz – należy wziąć pod uwagę dwie ważne kwestie. Pierwsza to liczba lat, po których spodziewasz się, że będziesz potrzebować pieniędzy – nazywana także horyzontem czasowym. Drugi to twój stosunek do ryzyka – znany również jako twoja tolerancja ryzyka.

Na przykład pomyśl o celu odległym o 25 lat, takim jak emerytura. Ponieważ Twój horyzont czasowy jest dość długi, możesz chcieć podjąć dodatkowe ryzyko w pogoni za długoterminowym wzrostem, zakładając, że zazwyczaj będziesz miał czas na odzyskanie utraconej pozycji w przypadku krótkoterminowego spadku na rynku. W takim przypadku odpowiednia może być wyższa ekspozycja na krajowe i międzynarodowe akcje.

Ale w tym miejscu tolerancja ryzyka staje się czynnikiem. Niezależnie od swojego horyzontu czasowego, powinieneś podejmować tylko takie ryzyko, na którym czujesz się komfortowo. Więc nawet jeśli oszczędzasz na długoterminowy cel, jeśli masz większą awersję do ryzyka, możesz rozważyć bardziej zrównoważony portfel z pewnymi inwestycjami o stałym dochodzie. Niezależnie od horyzontu czasowego i tolerancji na ryzyko, nawet jeśli realizujesz najbardziej agresywne modele alokacji aktywów, możesz rozważyć uwzględnienie składnika stałego dochodu, aby pomóc zmniejszyć ogólną zmienność portfela.

Inną rzeczą, o której należy pamiętać o horyzoncie czasowym, jest to, że ciągle się zmienia. Powiedzmy więc, że Twoja emerytura jest teraz za 10 lat zamiast za 25 lat – możesz chcieć przesunąć swoje aktywa, aby zmniejszyć ekspozycję na inwestycje o podwyższonym ryzyku na rzecz bardziej konserwatywnych, takich jak obligacje lub fundusze rynku pieniężnego. Może to pomóc złagodzić wpływ ekstremalnych wahań rynkowych na Twój portfel, co jest ważne, gdy spodziewasz się, że pieniądze będą potrzebne stosunkowo szybko.

Po przejściu na emeryturę duża część Twojego portfela powinna znajdować się w bardziej stabilnych inwestycjach o niższym ryzyku, które mogą potencjalnie generować dochód. Jednak nawet na emeryturze dywersyfikacja ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem. Na tym etapie Twojego życia największym ryzykiem jest przeżycie swoich aktywów. Więc tak jak nigdy nie powinieneś inwestować 100% w akcje, prawdopodobnie dobrym pomysłem jest, aby nigdy nie być alokowanym w 100% na inwestycje krótkoterminowe, jeśli Twój horyzont czasowy jest dłuższy niż jeden rok. W końcu nawet na emeryturze będziesz potrzebować pewnej ekspozycji na inwestycje zorientowane na wzrost, aby zwalczyć inflację i zapewnić, że twoje aktywa wystarczą na coś, co może oznaczać wieloletnią emeryturę.

Niezależnie od celu, horyzontu czasowego czy tolerancji na ryzyko, zdywersyfikowany portfel jest podstawą każdej inteligentnej strategii inwestycyjnej.

Kolejne kroki do rozważenia

Inwestuj w fundusze z setek towarzystw funduszy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy