Co zrobić, jeśli ocena VA jest niska

17 lutego 2021
Category: Pytania Dotyczące

Proces wyceny VA jest jednym z najważniejszych kroków w kierunku posiadania domu; niektórzy nie rozumieją, jak wycena może popchnąć pożyczkę do przodu lub zatrzymać ją na swoich torach, jeśli są kwestie wymagające korekty (jako warunek zatwierdzenia kredytu) lub czy stan domu sprawia, że ​​nie nadaje się on na hipotekę VA .

Weterani mogą kupić dom za 0 $ w dół Pożyczka mieszkaniowa VA oferuje 0 $ w dół bez PMI. Dowiedz się, czy kwalifikujesz się do tej potężnej korzyści z zakupu domu. Zakwalifikuj się już dziś!

Ocena VA: co to jest, a czym nie jest

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że ocena VA NIE JEST KONTROLĄ DOMOWĄ, nawet w przypadkach, gdy pożyczkodawca lub inni specjaliści nadużywają terminu „inspekcja, gdy tak naprawdę ma na myśli „wycena. Zawsze pamiętaj, że wycena jest narzędziem przeznaczonym dla WYPOŻYCZAJĄCEGO, a nie pożyczkobiorcy.

Zadaniem wyceny jest ubezpieczenie domu spełniającego minimalne standardy (nic więcej) i ustalenie godziwej wartości rynkowej nieruchomości.

Co robi proces oceny VA

Proces wyceny VA obejmuje przegląd (nie inspekcję) domu, a także spojrzenie na porównywalne nieruchomości w okolicy, aby zobaczyć, jak dom jest porównywalny z podobnymi domami na rynku.

Rzeczoznawca obejrzy dach (z ziemi – nie ma potrzeby wchodzenia na dach, co jest jednym z głównych powodów, dla których wyceny nie mogą nigdy zastąpić właściwej inspekcji domu), strych, piwnica, jeśli ma to zastosowanie, spójrz przy układach mechanicznych w domu itp.

Proces wyceny obejmuje dużą ilość dokumentów, które rzeczoznawca VA musi wypełnić i przekształcić w pożyczkodawcę, który następnie przyjmuje zalecenia z wyceny i stosuje je do pożyczki, w tym godziwej wartości rynkowej.

Wyniki oceny

Czasami wycena VA jest niższa niż cena wywoławcza, a czasami jest wyższa. Kwota gwarancji pożyczki VA jest oparta na niższej kwocie w dolarach. To rodzi ważne pytania, z których największe to:

Co się dzieje, gdy wycena VA jest niższa niż cena wywoławcza nieruchomości?

Kiedy wycena jest niższa niż cena wywoławcza, zasadniczo oznacza to, że pożyczkodawca nie ceni domu tak wysokiej, jak sprzedający.

W takich przypadkach pożyczkobiorca może kontynuować transakcję kredytu kupna na zakup nieruchomości, ale różnica między ceną wywoławczą a wyceną musiałaby zostać zapłacona przez pożyczkobiorcę gotówką w momencie zamknięcia i nie może zostać sfinansowana z kredytu ilość.

Czy pożyczkobiorca musi zakończyć sprzedaż, jeśli wycena jest niska?

Nie. Program pożyczek VA zawiera „klauzulę ucieczki, która umożliwia pożyczkobiorcy odejście od kredytu mieszkaniowego bez ponoszenia kary w przypadkach, gdy szacunkowa wartość jest niższa niż cena wywoławcza.

VA i pożyczkodawca nie mogą zmusić pożyczkobiorcy do wprowadzenia różnicy w gotówce w celu sfinalizowania transakcji. W takich przypadkach pożyczkobiorca nie może zostać ukarany karą finansową. Nawet jeśli umowa kupna nie zawiera konkretnie sformułowania, w którym przewidziano klauzulę korekcyjną, należy je albo dodać do umowy pożyczki, albo zobowiązanie VA w tym obszarze musi być spełniane niezależnie.

Co zrobić, jeśli ocena VA jest niska

W przypadkach, gdy wycena VA jest niższa niż cena sprzedaży, niektórzy pożyczkobiorcy mogą ulec pokusie zażądania drugiej wyceny.

W takich przypadkach ważne jest, aby rozumieć proces oceny, aby wiedzieć, do czego konkretnie masz pozwolenie; proces wyceny kończy się wysłaniem przez rzeczoznawcę VA pożyczkodawcy Notice Of Value (NOV). Jeśli NOV osiągnie niski poziom, w zależności od okoliczności może istnieć jakiś środek odwoławczy lub nie.

Generalnie nie wolno żądać kolejnej wyceny tylko z powodu różnicy zdań co do kwoty w dolarach NOV. Jeśli jednak istnieją informacje, które należało wziąć pod uwagę i które mogłyby wpłynąć na wycenę, lub jeśli wycena nie została przeprowadzona zgodnie ze standardami VA lub innymi obowiązującymi wytycznymi, może istnieć uzasadnienie dla nowej wyceny lub ponownego rozpatrzenia NOV.

Ale nie musisz prosić o nową wycenę, aby ponownie sprawdzić NOV. Według oficjalnej strony VA: „Po wydaniu zawiadomienia o wartości szacunkowa wartość lub wszelkie warunki lub wymagania NOV mogą ulec zmianie w przypadkach, gdy zmiana jest „wyraźnie uzasadniona i w pełni poparta przez rynek nieruchomości lub inne ważne informacje, które zostałyby uznane za odpowiednie i rozsądne na podstawie profesjonalnych standardów oceny.

Możesz również poprosić o ponowne spojrzenie na NOV w przypadkach, gdy „wystawienie NOV obejmowało oszustwo, wprowadzenie w błąd lub istotny błąd administracyjny pożyczkodawcy VA lub LAPP i konieczne jest podjęcie działań, aby wycena była zgodna z rynkiem nieruchomości.

Czy możliwa jest druga ocena VA?

Zasady pożyczki VA w tym zakresie obejmują następujące instrukcje dla pożyczkodawcy:

Nie można żądać nowej wyceny VA dla nieruchomości, które mają już ważne NOV. Jednak dodatkowa wycena, która nie została przypisana przez VA, może zostać wykorzystana do poparcia wniosku o wzrost wartości, pod warunkiem, że nabywca będący weteranem nie był zobowiązany do zapłacenia żadnej części kosztów tej dodatkowej wyceny.

Należy zauważyć, że ta część zasad wyraźnie rozróżnia NOV od samej oceny. Tak, możesz mieć możliwość zażądania przeglądu Zawiadomienia o wartości, ale żądanie nowego procesu wyceny po wprowadzeniu ważnego NOV jest generalnie niedozwolone, jak wynika z powyższej zasady.

Inne opcje

Jeżeli wycena jest niska i nie wymaga ponownego rozważenia wartości, pożyczkobiorca może negocjować ze sprzedającym w celu ustalenia ceny bliższej wycenionej wartości nieruchomości. Możesz negocjować ze sprzedawcą i sprawdzić, czy istnieje jakaś elastyczność w tym zakresie.

Ale niektórzy pożyczkobiorcy już zdecydowali, że chcą tej konkretnej nieruchomości i są gotowi zapłacić różnicę między ceną wywoławczą a wycenioną wartością domu.

W takich przypadkach pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłacenia tego w momencie zamknięcia jako warunek zatwierdzenia pożyczki. Różnicy nie można spłacić do kwoty kredytu.

Należy zauważyć, że płatność ta jest oddzielna od jakiejkolwiek zaliczki, którą możesz chcieć wpłacić lub do której jesteś zobowiązany, w zależności od okoliczności. Niektórzy pożyczkobiorcy decydują się na wpłatę zaliczki nawet przy zerowych pożyczkach mieszkaniowych VA, ponieważ zmniejsza to kwotę wymaganej opłaty za finansowanie pożyczki VA.

Jednak zapłacenie różnicy między ceną wywoławczą a szacowaną wartością domu nie jest technicznie tym samym, co zaliczka. Pamiętaj, że zadatek pomniejsza kapitał kredytu. Pieniądze, które płacisz, aby wyrównać różnicę między ceną sprzedaży a NOV, nie mają wpływu na kwotę główną pożyczki.

Będziesz musiał skonsultować się z pożyczkodawcą uczestniczącym w programie VA, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje płatności w tym obszarze mogą lub nie mogą być technicznie dopuszczone do zaliczenia. Wytyczne pożyczkowe VA mogą ulec zmianie ze względu na przepisy, korekty polityki i inne zmienne.

To powiedziawszy, w Podręczniku pożyczkodawcy VA znajdują się w niektórych sekcjach stwierdzenia, które wydają się wskazywać, że zapłacenie różnicy między zawiadomieniem o wartości a ceną sprzedaży domu ** może być ** uznawane za formę zaliczki, o czym świadczy następujące cytat z rozdziału 9 podręcznika pożyczkodawcy VA omawiający drugą procedurę hipoteczną dla kredytobiorcy, który potrzebuje drugiej hipoteki zaciągniętej w tym samym czasie, w którym wnioskowana jest hipoteka początkowa, aby pokryć określone koszty zamknięcia.

„Wpływy z drugiej hipoteki mogą być wykorzystane na różne cele, w tym między innymi:

  • koszty zamknięcia lub
  • zaliczka na pokrycie potrzeb pożyczkodawcy na rynku wtórnym. Ale nie może być wykorzystana na pokrycie jakiejkolwiek części wkładu własnego wymaganego przez VA pokryć nadwyżkę ceny nabycia nad wartością umiarkowaną VA. (Podkreśl nasze)

    To, czy oznacza to, że wypłata różnicy może stanowić zaliczkę na potrzeby obliczenia opłaty za finansowanie pożyczki VA, może wymagać od pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy zapytania do Departamentu Spraw Weteranów o najbardziej aktualną politykę pożyczkową VA w tym temacie. Możesz skontaktować się bezpośrednio z VA, aby zadać pytania dotyczące tego problemu i najbardziej aktualnych zasad, dzwoniąc pod numer 1-800-827-1000.

    Joe Wallace jest 13-letnim weteranem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i byłym reporterem Air Force Television News

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy