Co to jest pożyczka HECM? (Kredyt hipoteczny na konwersję kapitału własnego)

17 lutego 2021
Category: Może Mieć

W świecie kredytów hipotecznych jeden termin jest obowiązkowy dla starszych właścicieli domów: hipoteka na konwersję kapitału hipotecznego , znana również jako HECM lub „heck-um.

Zestawienie pożyczek HECM i sposób ich działania pokazuje, jak pomocne mogą być one dla wykwalifikowanych właścicieli domów w wieku 62 lat lub starszych.

Oto kilka typowych pytań i odpowiedzi dla potencjalnych pożyczkobiorców HECM.

Podstawy HECM

Co to jest HECM? Pożyczki HECM są ubezpieczone w ramach programu odwrotnej hipoteki Federalnej Administracji Mieszkalnictwa.

Odwrotna hipoteka umożliwia właścicielom domów pożyczenie części kapitału własnego z ich głównego miejsca zamieszkania.

Ten przepływ gotówki może pomóc seniorom w zaspokojeniu ich potrzeb emerytalnych, czy to poprzez wzmocnienie kont oszczędnościowych, spłatę zadłużenia na karcie kredytowej, czy nawet pomoc w opłaceniu czesnego wnuczka w college’u.

Nie każdy właściciel domu seniora ma rezerwy gotówkowe lub wystarczająco duże 401 (k), aby pokryć spodziewane i nieoczekiwane wydatki na emeryturę.

Na przykład nagłe przypadki medyczne mogą kosztować setki tysięcy dolarów. Nie ma ograniczeń co do możliwości wykorzystania wpływów z odwróconych kredytów hipotecznych.

Więc chociaż właściciele domów mogą nie mieć wystarczającej ilości gotówki lub oszczędności, mają tylko dom. W trakcie długoterminowej własności ten dom zgromadził kapitał własny, który odwrócony kredyt hipoteczny może przekształcić w dostępne fundusze.

Jakie są kwalifikacje HECM

Jak mogę się zakwalifikować? Podobnie jak w przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego, który kładzie duży nacisk na zaliczkę i dochód, starsi właściciele domów muszą spełniać różne wymagania, aby zaciągnąć pożyczkę HECM.

Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kredytów hipotecznych typu „forward, w przypadku hipoteki odwróconej uwzględnia się nieco inne kryteria kredytobiorcy. Aby zakwalifikować się do pożyczki HECM, pożyczkobiorcy muszą spełnić następujące wymagania:

 • Kredytobiorca musi mieć co najmniej 62 lata
 • Pożyczkobiorca musi być właścicielem nieruchomości lub posiadać wystarczająco niskie saldo kredytu hipotecznego, aby istniejący kredyt mógł zostać spłacony pożyczką HECMWszyscy pożyczkobiorcy muszą wziąć udział w sesji doradczej zatwierdzonej przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju MiastDom musi być głównym miejscem zamieszkania kredytobiorcyPożyczkobiorca nie może mieć żadnych zaległych pożyczek federalnych (takich jak pożyczki studenckie)Pożyczkobiorca musi spełnić wymogi oceny finansowej określone przez pożyczkodawcę, które mogą obejmować minimalną ocenę zdolności kredytowej i kwalifikację dochodowąTypy nieruchomości kwalifikujące się do HECM

  Czy pożyczkobiorcy mogą mieszkać w dowolnym miejscu w USA? Tak i nie. Każdy właściciel domu w wieku 62 lat lub starszy, bez względu na to, gdzie mieszka w USA, może ubiegać się o pożyczkę HECM.

  Jednak domy wakacyjne i drugie domy nie kwalifikują się do odwróconej hipoteki.

  Z tych samych powodów lokale mieszkalne i domy produkowane mogą kwalifikować się do domów HECM, pod warunkiem, że spełniają wymagania dotyczące nieruchomości FHA .

  Aby się zakwalifikować, miejsce zamieszkania musi mieć od 1 do 4 jednostek.

  Właściciele domów powinni również pamiętać, że mieszkając w swoim głównym miejscu zamieszkania, nadal muszą płacić związane z tym opłaty, takie jak podatki od nieruchomości, ubezpieczenie i opłaty Stowarzyszenia Właścicieli Domów.

  Spłata pożyczki HECM

  Kiedy należy spłacić pożyczkę HECM? Dopóki pożyczkobiorca mieszka w domu i wywiązuje się z bieżących zobowiązań kredytowych, pożyczka pozostanie aktualna.

  Jeśli jednak właściciel domu wyprowadzi się na stałe z głównego miejsca zamieszkania lub umrze, HECM staje się wymagalny.

  W tym momencie właściciel domu lub jego spadkobiercy mogą zdecydować się na sprzedaż domu i wykorzystanie wpływów na spłatę kredytu lub mogą to zrobić innymi dostępnymi sposobami.

  Jedną z atrakcyjnych cech pożyczki jest ochrona, która uruchamia się, kiedy i kiedy pożyczka zostanie uznana za należną, a saldo jest większe niż cena sprzedaży domu.

  Ubezpieczenie FHA chroni pożyczkobiorców, zapewniając, że oni lub ich spadkobiercy nigdy nie będą musieli spłacać więcej, niż jest wart dom w momencie sprzedaży.

  5 najczęściej zadawanych pytań

  Czy HECM to to samo, co odwrócona hipoteka?

  HECM to skrót od „Home Equity Conversion Mortgage. Jest to najczęściej stosowana odwrócona pożyczka hipoteczna, ale nie jest to jedyna opcja odwróconego kredytu hipotecznego. HECM to ubezpieczony przez rząd program odwrotnej hipoteki za pośrednictwem FHA.

  Jaka jest wada odwróconego kredytu hipotecznego?

  W przypadku odwróconej pożyczki hipotecznej saldo rośnie w czasie, ponieważ nie są wymagane miesięczne spłaty kredytu hipotecznego. Wraz ze wzrostem równowagi zmienia się pozycja majątku majątku w kapitale, a tym samym zmniejsza się potencjalny spadek dla twojego spadkobiercy.

  Jak działa odwrotna hipoteka HECM?

  Odwrotny kredyt hipoteczny pozwala pożyczać pieniądze, wykorzystując swoje główne miejsce zamieszkania jako zabezpieczenie, bez konieczności dokonywania obowiązkowych miesięcznych spłat kredytu hipotecznego. Pożyczka nie musi być spłacana do czasu, gdy ostatni żyjący pożyczkobiorca opuści nieruchomość na stałe lub gdy sprzedasz dom.

  Czy możesz stracić dom z odwróconą hipoteką?

  Tak. Odwrócony kredyt hipoteczny wymaga, abyś mieszkał w domu jako głównym miejscu zamieszkania, płacił podatki od nieruchomości i ubezpieczenie, a także utrzymywał swój dom. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych spowoduje uznanie pożyczki za wymagalną, co może doprowadzić do egzekucji.

  Co się dzieje, gdy przeżyjesz odwróconą hipotekę?

  Nie możesz przeżyć odwróconej pożyczki hipotecznej. Kredytobiorcy odwróconej hipoteki nie mogą żądać wezwania do spłaty kredytu tylko dlatego, że narosłe saldo przekracza wartość domu. Dopóki pożyczkobiorca nadal mieszka w domu będącym głównym miejscem zamieszkania, przy jednoczesnym utrzymaniu podatków, ubezpieczenia i utrzymania domu, pożyczka pozostaje w dobrej kondycji.

  Jak ubiegać się o HECM

  Gdzie mogę ubiegać się o pożyczkę HECM? Starsi właściciele domów zainteresowani pożyczką HECM będą musieli współpracować z pożyczkodawcą zatwierdzonym przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Właściciele domów mogą złożyć wniosek online lub zadzwonić do All Reverse Mortgage w przypadku jakichkolwiek pytań pod numerem (800) 565-1722

  Dodatkowe zasoby:

  W bloku jest nowy odwrócony kredyt hipoteczny. Poznaj ARLO

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy