Co to jest finanse przedsiębiorstw?

17 lutego 2021
Category: Tylko Wtedy

Finanse przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych tematów w dziedzinie finansów. Jest głęboko zakorzeniony w naszym codziennym życiu. Wszyscy pracujemy w dużych lub małych korporacjach. Korporacje te gromadzą kapitał, a następnie przeznaczają go na cele produkcyjne.Obliczenia finansowe, które stoją za pozyskiwaniem i skutecznym wdrażaniem kapitału, stanowią podstawę finansowania przedsiębiorstw. Oto krótkie wprowadzenie:

Rozdział własności i zarządzaniaPodstawą finansów przedsiębiorstwa jest rozdział własności i zarządzania. Obecnie firma nie jest ograniczona kapitałem, który musi zapewnić tylko indywidualny właściciel. Ogół społeczeństwa potrzebuje możliwości inwestowania nadmiernych oszczędności. Nie zadowalają się lokowaniem wszystkich swoich pieniędzy na wolnych od ryzyka kontach bankowych. Chcą zaryzykować część swoich pieniędzy. Z tego powodu pojawiły się rynki kapitałowe. Służą one podwójnej potrzebie zapewnienia korporacjom dostępu do źródeł finansowania, a jednocześnie zapewniają społeczeństwu szeroki wybór inwestycji.

Łącznik między firmami a rynkami kapitałowymiDomena finansów korporacyjnych jest jak łącznik między firmą a rynkami kapitałowymi. Cel menedżera finansowego i innych specjalistów w dziedzinie finansów przedsiębiorstw jest dwojaki. Po pierwsze, muszą upewnić się, że firma ma odpowiednie finanse i że korzysta z odpowiednich źródeł finansowania, które mają minimalne koszty. Po drugie, muszą upewnić się, że firma dobrze wykorzystuje zebrane w ten sposób fundusze i generuje maksymalny zwrot dla swoich właścicieli. Te dwie decyzje są podstawą finansowania przedsiębiorstw i zostały szczegółowo wymienione poniżej:

Decyzja o finansowaniuJak wspomniano powyżej, firma ma teraz dostęp do rynków kapitałowych, aby zaspokoić swoje potrzeby finansowe. Jednak firma stoi przed wieloma wyborami, jeśli chodzi o finansowanie. Firma może najpierw zdecydować, czy chce pozyskać kapitał własny, czy też kapitał dłużny. Nawet w ramach kapitału własnego i dłużnego firma stoi przed wieloma wyborami. Mogą zdecydować się na pożyczkę bankową, pożyczki korporacyjne, publiczne lokaty stałe, obligacje i spośród wielu różnych opcji pozyskiwania funduszy. Wraz z innowacjami finansowymi i sekurytyzacją zakres instrumentów, które firma może wykorzystać do pozyskania kapitału, stał się bardzo szeroki. Zadaniem menedżera finansowego jest zatem zapewnienie, że firma jest dobrze skapitalizowana, tj. Ma odpowiednią ilość kapitału i że firma ma odpowiednią strukturę kapitałową, tj. Ma odpowiednią kombinację długu i kapitału oraz innych instrumentów finansowych.

Decyzja inwestycyjnaGdy firma uzyska dostęp do kapitału, dyrektor finansowy staje przed kolejną ważną decyzją. Decyzja ta ma na celu rozplanowanie środków w taki sposób, aby przyniosły maksymalny zwrot dla akcjonariuszy. Aby podjąć taką decyzję, firma musi mieć świadomość kosztu kapitału. Znając swój koszt kapitału, mogą wykorzystać swoje fundusze w taki sposób, aby zyski z nich przewyższały koszt kapitału, który firma musi zapłacić. Znalezienie takich inwestycji i skuteczne wykorzystanie środków to decyzja inwestycyjna. Jest również znany jako budżetowanie kapitałowe i jest integralną częścią finansów przedsiębiorstw.

Budżetowanie kapitałowe zakłada teoretycznie, że firma ma dostęp do nieograniczonego finansowania, o ile ma wykonalne projekty. Odmianą tej decyzji jest racjonowanie kapitału. W tym przypadku zakłada się, że firma ma ograniczone fundusze i musi wybierać spośród konkurencyjnych projektów, mimo że wszystkie z nich mogą być opłacalne finansowo. Firma musi więc wybrać tylko te projekty, które zapewnią najlepszy zwrot w perspektywie długoterminowej.

Decyzje dotyczące finansowania i inwestycji są jak dwie strony tego samego medalu. Firma musi pozyskiwać środki finansowe tylko wtedy, gdy ma odpowiednie możliwości ich wykorzystania. W dziedzinie finansów przedsiębiorstw istnieją różne narzędzia i techniki, które pozwalają menedżerom na ocenę decyzji finansowych i inwestycyjnych. Jest więc niezbędne dla finansowego dobrobytu firmy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy