Co to jest bankowy formularz naprawczy

17 lutego 2021
Category: Wziąć Pod Uwagę

Skorzystaj z postanowienia bankowego, aby formalnie autoryzować otwarcie firmowego rachunku bankowego. Poniżej znajduje się kilka pomocnych wyjaśnień kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia tego dokumentu.

Typy jednostekRozwiązanie bankowe jest niezbędnym dokumentem biznesowym dla korporacji, zarówno nastawionych na zysk, jak i non-profit. Chociaż uchwały dla LLC nie są prawnie wymagane, mogą być potrzebne do udokumentowania decyzji firmy. LLC może przyjąć formy i procedury korporacji i wykorzystywać uchwały firmy do dokumentowania i potwierdzania swoich decyzji w bardziej formalny sposób. Będzie to pomocne dla banków rozważających zapewnienie finansowania LLC lub dla inwestorów LLC w celu uzyskania przejrzystego zrozumienia spółki.

Informacje biznesoweWpisz nazwę firmy dokładnie w takiej postaci, w jakiej widnieje na umowie założycielskiej lub w statucie złożonym lub złożonym w stanie.

Postanowienie o otwarciu kontaWpisz nazwę banku lub innej instytucji finansowej, w której firma autoryzuje konto. Dodaj także nazwiska wszystkich pracowników lub funkcjonariuszy firmy upoważnionych do dokonywania transakcji na koncie. Osoby te będą upoważnione do podpisywania czeków, dokonywania wpłat i innych kontaktów z bankiem w imieniu Twojej firmy.

Określ również, czy upoważnione osoby będą mogły pożyczać pieniądze w imieniu firmy. Firmy często wolą zezwolić na pożyczanie pieniędzy w drodze odrębnej korporacyjnej uchwały w każdym przypadku z osobna, gdy zajdzie taka potrzeba.

W razie potrzeby możesz następnie dodać dodatkowe powiązane szczegóły lub oddzielne rozwiązania.

Zatwierdzenie rezolucjiUchwałę mogą podjąć wspólnicy, zarząd, członkowie lub zarząd, w zależności od rodzaju podmiotu. Wybierz osobę, która podejmie decyzje w sprawie tego rozwiązania, stosownie do Twojej firmy.

Przyjęcie rezolucjiW zależności od twoich zasad i procedur określonych w statucie, umowie wspólników, regulaminie korporacyjnym lub umowie operacyjnej LLC, decydent podejmujący niniejszą uchwałę może zezwolić na podjęcie uchwał ze zgromadzeniem lub bez. Wybierz opcję opisującą sposób przyjmowania tych rezolucji.

Wprowadź datę przyjęcia tej uchwały bankowej przez decydentów. Jeżeli uchwała została podjęta na posiedzeniu spełniającym kworum, to prawdopodobnie data przyjęcia jest datą posiedzenia, chyba że określono inaczej. Jeżeli uchwała została podjęta za pisemną zgodą, to termin podjęcia może wymagać uprzedniego przewidzenia upływu czasu, który może nastąpić do podpisania i zwrotu zgody na podjęcie uchwały przez wystarczającą liczbę niezbędnych decydentów.

OrzecznictwoZaświadczenie dołączone do uchwały służy do wykazania, że ​​rezolucja została zatwierdzona przez jednego lub więcej pracowników firmy, takich jak sekretarz, prezes lub inne osoby. Wypełnienie tego zaświadczenia jest opcjonalne, jeśli nie wymaga tego regulamin lub umowa operacyjna. Jednak certyfikowana uchwała jest przydatna, jeśli bank lub inna organizacja zewnętrzna wymaga kiedykolwiek weryfikacji w celu zezwolenia na określone działania lub uprawnienia. Jeśli chcesz dodać dodatkowe podpisy, po prostu dodaj te poniżej linii podpisu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy