Co się dzieje pod koniec odwróconej hipoteki

Co się dzieje pod koniec odwróconej hipoteki
16 marca 2021
Category: Konto Bankowe

Wśród wielu innych korzyści, odwrócone kredyty hipoteczne oferują dogodne warunki spłaty. W przeciwieństwie do zwykłych hipotek mieszkaniowych, odwrócone kredyty hipoteczne nie wymagają comiesięcznych spłat kredytu hipotecznego w okresie trwania kredytu. Dopóki jesteś na czele obowiązków, takich jak płacenie podatków od nieruchomości, ubezpieczenie domu i wydatki na utrzymanie, nigdy nie będziesz zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek spłat salda pożyczki w trakcie odwróconej hipoteki. Kiedy więc będziesz musiał spłacić pożyczkę? Dowiedzmy się w poniższych sekcjach. Należy pamiętać, że poniższe opisy są przeznaczone specjalnie dla pożyczkobiorców hipotek hipotecznych typu Home Equity Conversion Mortgages (HECM), które są formą odwróconego kredytu hipotecznego ubezpieczonego przez Federal Housing Administration.

Kiedy nastąpi termin spłaty pożyczki?

Odwrotny kredyt hipoteczny jest wymagalny, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: sprzedaż domu, zaprzestanie używania go jako głównego miejsca zamieszkania lub śmierć. Chociaż możliwe jest, że spłata odwróconego kredytu hipotecznego nastąpi, jeśli nie będziesz odpowiedzialnie nadążać za podatkami od nieruchomości, ubezpieczeniem domu i wydatkami na utrzymanie, tego rodzaju przypadki niewypłacalności są rzadkie w porównaniu do normalnych, wspomnianych powyżej sytuacji.

Spłata odwróconego kredytu hipotecznego

W przypadku wymagalności odwróconej hipoteki pożyczkobiorca (pożyczkobiorcy finanso) będzie odpowiedzialny za spłatę salda pożyczki. W większości przypadków odbywa się to poprzez sprzedaż domu. Jeśli Twój dom zostanie sprzedany za kwotę wyższą niż kwota należna z tytułu pożyczki, Ty lub Twoi spadkobiercy będziecie mogli zatrzymać pozostałe wpływy do wykorzystania według własnego uznania. Ale co się stanie, jeśli saldo kredytu przewyższy wartość domu? Czy byłbyś również odpowiedzialny za ten nadmiar?

Dzięki Federal Housing Administration, odwrócone hipoteki są ubezpieczone jako pożyczki bez regresu. Jeśli pamiętasz płacenie składki ubezpieczeniowej FHA (MIP) po zamknięciu, możesz teraz zobaczyć, do czego służy. Pobierając MIP, rząd federalny może teraz wykorzystać te pieniądze do pokrycia wszelkich rozbieżności między wartością sprzedaży domu a saldem samego kredytu. W efekcie rząd może upewnić się, że pożyczkobiorcy nie zostaną zaślepieni przez nieprzewidziane długi. Oznacza to, że nigdy nie będziesz winien więcej niż wartość twojego domu. Innymi słowy, nawet jeśli saldo pożyczki znacznie przewyższy wartość twojego domu, nadal będziesz w stanie spłacić pożyczkę, sprzedając dom.

Twoi spadkobiercy mogliby zachować dom

Chociaż saldo pożyczki będzie nadal należne, Twoi spadkobiercy mają możliwość zachowania domu. W takich okolicznościach mogą albo kupić dom za 95% jego aktualnej wartości, albo spłacić pozostałą część kredytu – w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Jeśli te opcje nie są atrakcyjne, mogą również zdecydować się na refinansowanie istniejącego zadłużenia w zwykły kredyt hipoteczny na dom. Pamiętaj: jeśli Ty lub Twoi spadkobiercy nie stać na spłatę pożyczki z innych funduszy, Twoje dzieci, krewni i współlokatorzy / najemcy będą musieli się przeprowadzić.

A jeśli Twój współmałżonek nie jest pożyczkobiorcą?

W wyniku ustawy Reverse Mortgage Stability Act z 2013 roku, małżonkowie niebędący pożyczkobiorcami (NBS) zmarłych kredytobiorców odwróconego kredytu hipotecznego będą mogli pozostać w swoich domach bez ryzyka przejęcia (o ile podatki od nieruchomości, ubezpieczenie i utrzymanie ). Aby chronić rodziny naszych klientów przed negatywnymi skutkami bycia NBS, One Reverse Mortgage zdecydowało się zapewnić oboje małżonkom pożyczkę na długo przed tym, zanim stała się standardem w branży.

W każdym przypadku, gdy pożyczkobiorca umrze, a jego NBS pozostanie w domu, pożyczka przejdzie w okres odroczenia – w tym momencie pożyczka nie stanie się wymagalna i płatna, ale współmałżonek, który nie pożyczył pożyczki, również nie będzie w stanie tego spłacić. wycofać wszelkie istniejące wpływy. Chociaż NBS nie będzie miał dostępu do tych środków, nadal będzie mógł cieszyć się życiem bez obciążenia miesięcznym kredytem hipotecznym. Podobnie jak w przypadku pierwotnego pożyczkobiorcy, pożyczka zostanie spłacona, gdy NBS sprzeda dom, wyprowadzi się lub umrze. Oczywiście ten małżonek nadal musi spełniać wszystkie wcześniej istniejące wymagania HECM, takie jak utrzymanie majątku oraz płacenie podatków i ubezpieczenia.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy